top of page

“Equipment must not have any political, religious or personal slogans, statements or images.”

Laws of the Game, Law 04.5 around the world:

"Sull'equipaggiamento non deve esserci nessun slogan, iscrizioni o immagini a carattere politico, religioso o personale."

IFAB, Il Regolamento del Gioco del Calcio, Regola 04. 5

"Kullanılan ekipmanlarda herhangi bir politik, dini veya kişisel slogan,beyan veya resim olmamalıdır."

IFAB, Oyun Kuralları, 04. 5

وسیله ( ورزشی ) نباید دارای هیچگونه شعار ، عبارت یا تصویر سیاسی ، دینی یا شخصی باشد

IFAB 

هیات بین المللی فوتبال

قوانین با

ماده 4 ، قسمت  . 5 

"ეკიპირებაზე არ უნდა იყოს რაიმე პოლიტიკური, რელიგიური ან პირადი მოწოდებები,
განცხადებები ან გამოსახულებები."

IFAB, Laws of the Game, 04. 5

"Geyimin üzərində hər hansı siyasi, dini və ya fərdi şüarlar, ifadələr, yaxud şəkillər olmamalıdır."

IFAB, Oyun Qaydaları, 04. 5

"Oprema ne smije sadržati bilo kakve političke, vjerske ili lične slogane, izjave ili slike.​"

IFAB, Pravila igre, 04. 5

bottom of page