top of page
LAP_soccer_ball.png

4 întrebări despre FIFA și despre curcubeul LGBT

Rainbow_square.png

sau

Rainbow_square.png

?

1

Ce spun reglementările FIFA în privinţa mesajelor sau imaginilor speciale de pe echipamentul jucătorilor?

„Echipamentul jucătorilor nu trebuie să aibă nici un fel de slogan politic, religios, sau personal, nici un fel de declaraţii sau de imagini“ – conform Regulii 04.5

2

Conform Regulamentului FIFA, au voie echipele să oblige jucătorii să poarte simboluri cu care ei nu sunt de acord, sau să îi ameninţe dacă ei refuză să poarte astfel de simboluri?

„Integritatea Personală şi Mentală... Persoanele care se supun acestui cod vor proteja, respecta şi ocroti integritatea şi demnitatea personală a altora... Ameninţările, promisiunea unor avantaje sau forţarea sunt interzise, în mod special.“

Statutul FIFA, Articolul 23, 1/5

3

Au voie echipele să discrimineze, pe baza religiei sau a opiniei jucătorilor?

„Discriminarea de orice formă împotriva unei ţări, persoane private sau grup de oameni pe baza rasei, culorii pielii, etniei, naţionalităţii sau originii sociale, genului, dizabilităţii, limbii, religiei, opiniei politice şi oricărei alte opţiuni, bogăţiei, locului de naştere, sau a oricărui alt element care priveşte statutul persoanei, a orientării sexuale sau a oricărui alt motiv este strict interzisă şi se pedepseşte cu suspendarea sau cu excluderea.“

Statutul FIFA, Articolul 4

4

Câte culori diferite poate să folosească o echipă pe un echipament? (curcubeul are şase culori)

„Nici un element de echipament purtat de un jucător de câmp sau de un portar nu poate să aibă mai mult de patru culori.“

Regulamentul FIFA cu privire la Echipament, 5.2

bottom of page